למה להתקין מצלמת גלאי של “פרדוקס”?

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

מצלמת גלאי פרדוקס

אימות אירוע:

כחלק ממלחמות חברות המוקד באזעקות השווא הנשנות, מאפשרת המערכת לאמת אירוע במהלך התרחשותו. לפיכך, ניתן לצמצם עלויות שליחת סיור.

גישה ישירה:פרדוקס

ניתן להתחבר גם ישירות אל המצלמה (בכתובת IP קבועה)וללא תלות בשרת חיצוני (צמצום עלויות ומהירות תגובה).

זמן צפייה:

גלאי מצלמה פרדוקסהמצלמה מוזנת ממתח הפעלה ישיר ורציף ולא מסוללה. על־כן, ניתן לבצע צפייה והאזנה מהירות וללא הגבלה.

זמן התקנה:

קצר ביותר בשל יכולת לתכנת את המערכת מרחוק.

פרטיות:

ההרשאות למשתמש הראשי קשיחות ביותר. לדוגמה, חברת מוקד, יכולה לבצע צפייה, אך ורק כאשר מערכת האזעקה דרוכה ובמצב מוזעק וגם זאת, למשך 15 דקות בלבד. לגבי משתמש, ניתן להגבילו לצפייה עד 15 דקות. אופצייה נוספת למשתמש הראשי, הינה האפשרות ליצור חיווי ויזואלי על־פני המצלמה, בעת שאחד מהמשתמשים צופה באמצעותה. רצף הקשות שגויות נועל את האפליקציה ושולח מייל למשתמש הראשי.

בקרה:

המצלמה מחווה על כל תקלה בהעברת הנתונים ממנה ואליה באמצעות נורות. חיבורה ב־BUS מאפשר פיקוח ובקרה עליה על ידי לוח הבקרה 7/24 .

עדכונים:

ניתן לבצע עדכון גירסה מעת לעת ללא צורך לפרק את המצלמה.מצלמה פרדוקס

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

0