גילוי אש COUGAR

אביזרים לגלאים, לחצנים, מנורות וצופרים

בסיס גבוה לגלאי לתקרת בטון

אביזרים לגלאים, לחצנים, מנורות וצופרים

תושבת לגלאי בארון חשמל

חייגנים, מודמנים ואביזרי תקשורת

חייגן 24V ויסוניק

כרטיסים מתאמים ושונים

כרטיס ממסר 24V כפול