ציוד לגילוי וכיבוי אש

ציוד לגילוי וכיבוי אש, תכנון והתקנת מערכות, למוסדות ועסקים עם בדיקות בהתאם לתקן ישראלי 1220 גלאים שונים הרגישים לעשן, חום, קור, פחמן חד-חמצני.
מטרתה של מערכת הגילוי הנה לזהות את האש ואת השריפה כאשר היא מתבצעת או עלולה לקרות, ובהתאם לכך המערכת מתריעה מתי עלולה להיות שריפה או התפרצות של אש וכתוצאה מכך למנוע סכנה ממשית לחיי אדם, רכוש ולבניין. ציוד כיבוי אש יכול לקבוע את ההבדל בין נזק שולי לפגיעה ובמקרים מסויים אף אובדן בחיי אדם
וכאשר יש שריפה, ישנם אמצעי הרתעה כגון: מערכות אזעקה, ציוד כיבוי אש, מערכות כיבוי ומערכות צמצום סיכונים. ישנה גם האפשרות לחייגן אוטומטי במטרה להזעיק עזרה מיידית.
חשוב מאוד להקפיד על מערכת תקינה וטובה של מערכת גילוי אש על מנת למנוע סכנה לחי אדם, לרכוש ולבניין.