אביזרים נלווים/התקנה

מתקן לכרטיסי נוכחות עובד

222 - 243

אביזרים נלווים/התקנה

כבל רשת 10 מטר לשעון נוכחות

117

אביזרים נלווים/התקנה

מעמד ל 12 כרטיסי עובד

97

אביזרים נלווים/התקנה

כרטיס קירבה לבן RFID

6 - 12

אביזרים נלווים/התקנה

תג קירבה – צ’יפ

6 - 12