מרכזיות פנסוניק -מחירון

מרכזיות פנסוניק -מחירון

חייג וקבל הצעת מחיר אטרקטיבית 

1-700-500-717

לוגו פנסוניק

המחירים אינם כוללים מע"מ.

המחירים אינם כוללים התקנה והפעלה.

המחירים אינם כוללים כוללים מחשבים, תוכנות הפעלה, התקנה ואספקת תשתית רשת וכ.'

הכנת תשתית מחשוב לצורך התקנת והפעלת המערכת הינה באחריות הלקוח.

שירות ליישומי תוכנה מותנה באספקת גישה מרחוק ליישום/מחשב הלקוח.

המחירים אינם כוללים מע"מ.

המחירים אינם כוללים התקנה והפעלה.

המחירים אינם כוללים כוללים מחשבים, תוכנות הפעלה, התקנה ואספקת תשתית רשת וכו.'

הכנת תשתית מחשוב לצורך התקנת והפעלת המערכת הינה באחריות הלקוח.

שירות ליישומי תוכנה מותנה באספקת גישה מרחוק ליישום/מחשב הלקוח.

*סוף דגם – אספקה בכפוף לזמינות הפריטים במלאי

מחירון מערכות תקשורת KX-NS1000

מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 8,290NS1000NS1000 מערכת
₪ 10,990NS0106כרטיס פקס
₪ 3,190NS0110DSP S כרטיס
₪ 7,200NS0111DSP M כרטיס
₪ 14,200NS0112DSP L כרטיס
₪ 7,990NS0135כרטיס הגדלת זמן הקלטה לעד 200 שעות
₪ 12,990NS0136כרטיס הגדלת זמן הקלטה לעד 450 שעות
₪ 19,990NS0137כרטיס הגדלת זמן הקלטה לעד 1000 שעות
₪ 940NS0161כרטיס דלת
₪ 290T30865יחידת דלת

₪ 2,420NS0180כרטיס שני קווי חוץ אנלוגיים / שני שלוחות רגילות
₪ 12,590NS0290כרטיס PRI ISDN / שני שלוחות רגילות
₪ 5,942NS0280כרטיס BRI ISDN / שני שלוחות רגילות
₪ 4,650NS0130Stacking Master – NCP/TDE למערכות מתאם כרטיס
₪ 7,400NS0131Stacking Slave – NCP למערכת NS1000 חיבור כרטיס
₪ 7,890NS0132Stacking Slave – TDE למערכת NS1000 חיבור כרטיס
₪ 13,990NS8290מתאם לעורק PRI
כרטיסי ממשקים TDA100D
₪ 6,990TDA100Dמארז פנסוניק TDA100D
₪ 3,690TDA1180כרטיס 8 קווי חוץ כולל שיחה מזוהה
₪ 2,990TDA1186כרטיס הרחבה ל8- קווי חוץ נוספים כולל שיחה מזוהה
₪ 6,490TDA1178כרטיס 24 שלוחות כולל שיחה מזוהה והדלקת נורית הודעה
כרטיסי ממשקים TDE/TDA
₪ 6,990TDA6181כרטיס 16 קווי חוץ אנלוגיים
₪ 1,790TDA0193כרטיס שיחה מזוהה ל8- קווי חוץ
₪ 5,390TDA0284ISDN BRI ממשקים 4 כרטיס
₪ 5,300TDA0290ISDN PRI ממשק כרטיס
₪ 3,750TDA0170כרטיס 8 שלוחות משולב )HYBRID(
₪ 2,060TDA0171כרטיס 8 שלוחות דיגיטליות
₪ 2,750TDA0172כרטיס 16 שלוחות דיגיטליות
מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 3,230TDA0173כרטיס 8 שלוחות רגילות
₪ 1,990TDA0168כרטיס שיחה מזוהה ל8- שלוחות רגילות
₪ 4,390TDA6174כרטיס 16 שלוחות רגילות ללא נורית הודעה
₪ 4,990TDA6175כרטיס 16 שלוחות רגילות כולל נורית הודעה
₪ 4,900TDA0177כרטיס 16 שלוחות רגילות כולל שיחה מזוהה
₪ 5,800TDA6178כרטיס 24 שלוחות רגילות כולל שיחה מזוהה
₪ 6,840TDA6179כרטיס 24 שלוחות רגילות כולל שיחה מזוהה ונורית הודעה
₪ 1,890TDA0190כרטיס אופציות
₪ 2,400TDA0161כרטיס 4 יחידות דלת
₪ 1,250TDA0164כרטיס 4 ממסרים/חיישנים
₪ 7,190TDE620מארז הרחבה
₪ 2,590TDA0104ספק בינוני M
₪ 5,690TDA0103ספק גדול L
רישיונות
₪ 3,360NSA010Thin Client רישיון
₪ 6,440NSA020אחד יישום CSTA Multiplexer רישיון
₪ 990NSA201רישיון למשתמש אחד Pro CA
₪ 2,940NSA205רישיון לחמישה משתמשים Pro CA
₪ 4,890NSA210רישיון לעשרה משתמשים Pro CA
₪ 15,590NSA240רישיון לארבעים משתמשים Pro CA
₪ 41,580NSA249רישיון ל128- משתמשים Pro CA
₪ 3,520NSA301CA Supervisor אחד למשתמש רישיון
₪ 7,040NSA401רישיון למשתמש אחד Console CA
₪ 790NSA901רישיון למשתמש אחד Network CA
₪ 2,630NSA905רישיון לחמישה משתמשים Network CA
₪ 3,350NSA910רישיון לעשרה משתמשים Network CA
₪ 6,230NSA940רישיון לארבעים משתמשים Network CA
₪ 14,000NSA949CA Network משתמשים 128-ל רישיון
₪ 250NSE101Mobile Extension אחד למשתמש רישיון
₪ 840NSE105Mobile Extension משתמשים לחמישה רישיון
מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 1,510NSE110Mobile Extension משתמשים לעשרה רישיון
₪ 2,540NSE120Mobile Extension משתמשים לעשרים רישיון
₪ 3,950NSF101רישיון ממשק CTI
₪ 5,170NSM005רשיון הרחבת קיבולת לעד 50 שלוחות
₪ 9,590NSM010רשיון הרחבת קיבולת לעד 100 שלוחות
₪ 16,800NSM030רשיון הרחבת קיבולת לעד 300 שלוחות
₪ 79,900NSM099רשיון הרחבת קיבולת לעד 640 שלוחות
₪ 5,200NSX910רשיון הרחבת קיבולת מ50- שלוחות לעד 100 שלוחות
₪ 12,800NSX930רשיון הרחבת קיבולת מ100- שלוחות לעד 300 שלוחות
₪ 67,518NSX999רשיון הרחבת קיבולת מ300- שלוחות לעד 640 שלוחות
₪ 5,200NSX910רשיון הרחבת קיבולת מ50- שלוחות לעד 100 שלוחות
₪ 12,800NSX930רשיון הרחבת קיבולת מ100- שלוחות לעד 300 שלוחות
₪ 67,518NSX999רשיון הרחבת קיבולת מ300- שלוחות לעד 640 שלוחות
₪ 790NSM102IP-GW/SIP TRUNK ממשקי 2 רישיון
₪ 1,520NSM104IP-GW/SIP TRUNK ממשקי 4 רישיון
₪ 3,040NSM108IP-GW/SIP TRUNK ממשקי 8 רישיון
₪ 6,080NSM116IP-GW/SIP TRUNK ממשקי 16 רישיון
₪ 1,300NSM201Softphone כולל IP שלוחת 1 רישיון
₪ 5,590NSM205Softphone כולל IP שלוחות 5 רישיון
₪ 11,190NSM210Softphone כולל IP שלוחות 10 רישיון
₪ 22,400NSM220Softphone כולל IP שלוחות 20 רישיון
₪ 300NSM501רישיון 1 שלוחת IP
₪ 1,090NSM505רישיון 5 שלוחות IP
₪ 1,910NSM510רישיון 10 שלוחות IP
₪ 3,830NSM520רישיון 20 שלוחות IP
₪ 400NSM701רישיון 1 שלוחת SIP
₪ 1,450NSM705רישיון 5 שלוחות SIP
₪ 2,630NSM710רישיון 10 שלוחות SIP
₪ 5,110NSM720רישיון 20 שלוחות SIP
₪ 6,712NSN001One-look Networking רישיון
מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 2,300NSN002QSIG Network רישיון
₪ 1,050NSU001רישיון הגדלת זמן הקלטה משעתים ל15- שעות
₪ 2,990NSU002רישיון מנהל הקלטות
₪ 2,290NSU003רישיון גיבוי הודעות
₪ 2,580NSU102Unified Messaging ערוצים 2 רשיון
₪ 4,680NSU104Unified Messaging ערוצים 4 רשיון
₪ 300NSU201Unified Messaging אחד למשתמש רישיון
₪ 1,030NSU205Unified Messaging משתמשים לחמישה רישיון
₪ 1,530NSU210Unified Messaging משתמשים לעשרה רישיון
₪ 2,790NSU220Unified Messaging משתמשים לעשרים רישיון
₪ 13,990NSU299Unified Messaging מערכתי רישיון
₪ 255NSU301רישיון הקלטה למשתמש אחד
₪ 450NSU305רישיון הקלטה לחמישה משתמשים
₪ 650NSU310רישיון הקלטה לעשרה משתמשים
₪ 1,120NSU320רישיון הקלטה לעשרים משתמשים
₪ 6,140NSU399רישיון הקלטה מערכתי
₪ 990NSN101רישיון נתב מובנה
₪ 2,990NSN216רישיון 16 ערוצי VPN
₪ 7,600NSF201משופר Call Center רישיון
₪ 2,650NSXF021רישיון הפעלת השמעת מיקום בתור
₪ 6,200NSXF022רישיון הפעלת CC מובנה ללא השמעת מיקום בתור
NT500 סדרה IP טלפוני
₪ 990NT5112טלפון IP צג 1 שורה, 3 לחצנים, כולל ספק, שחור
₪ 1,090NT5112Pטלפון IP צג 1 שורה, 3 לחצנים, ,POE שחור
₪ 1,490NT5512טלפון IP צג 1 שורה מואר, 8 לחצנים, ג'יגה,שחור
₪ 1,990NT5432טלפון IP צג גרפי 3 שורות, 24 לחצנים, שחור
₪ 2,390NT5462טלפון IP צג גרפי 6 שורות, 24 לחצנים, שחור
₪ 2,290NT5532טלפון IP צג 3 שורות, כתובית דיגיטלית, ג'יגה,שחור
₪ 2,990NT5562טלפון IP צג 6 שורות, כתובית דיגיטלית, ג'יגה,שחור
₪ 1,790NT5052יחידת הרחבה ל,NT553/6- הוספת 48 לחצנים, שחור
מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 3,100NT5602טלפון IP צג גרפי 4.4 אינטש, ג'יגה, שחור
טלפוני SIP סדרה UT
₪ 6,990KX-UT670X10/100/1000 ממשקי שני ,7" מגע מסך SIP טלפון
₪ 590KX-A422CEKX-UT670 לדגם כוח ספק
₪ 990KX-UT113X-Bטלפון SIP תצוגה גרפית 3 שורות, ממשק ,10/100 שחור
₪ 1,690KX-UT133Xטלפון SIP תצוגה גרפית מוארת 3 שורות, שני ממשקי ,10/100 24 לחיצי תכנות, שחור
₪ 120SA239ספק כוח מקומי לטלפון IP מסדרות NT/UT
טלפונים דיגיטליים סדרה DT500
₪ 2,100DT5462טלפון חכם תצוגה מוארת 6 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת, שחור
₪ 1,390DT5432טלפון חכם תצוגה מוארת 3 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת, שחור
₪ 1,100DT5212טלפון חכם תצוגה שורה אחת, 8 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת, שחור
₪ 1,290DT5902יחידת הרחבה ל48- לחצנים ,DSS שחור
טלפונים דיגיטלים סדרה 7600
₪ 890T76652טלפון חכם תצוגה שורה אחת, 8 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת – שחור
מתקן תליה על קיר
₪ 230KX-A432X-Bשחור ,NT551,DT521,UT113/123 לדגמים קיר על תליה מתקן
₪ 230KX-A433X-Bשחור ,NT54X/553/556/560,DT543/546,UT13X/248 לדגמים קיר על תליה מתקן
יחידות קצה ואנטנות DECT
₪ 14,390NCP0158אנטנה IP DECT – שמונה ערוצים
₪ 7,900NS0154אנטנה IP DECT – ארבעה ערוצים (אפשרות הרחבה לשמונה ערוצים)
₪ 1,690A405מגבר טווח 2( ערוצים)
₪ 1,100WT115CEWT115 דגם DECT מכשיר
₪ 1,800TCA185מכשיר DECT דגם 185 צג צבע 1.8 אינטש
₪ 2,850TCA285מכשיר DECT דגם 285 צג צבע 1.8 אינטש
₪ 4,560TCA385IP65 מוקשח ,אינטש 1.8 צבע צג 385 דגם DECT מכשיר
₪ 615A421ספק כוח לאנטנה IP DECT
₪ 5,890TDA0155אנטנה DECT חיבור לממשק שלוחה חכמה – שני ערוצים
₪ 15,290TDA0158אנטנה DECT חיבור לממשק שלוחה חכמה – שמונה ערוצים
₪ 4,950KX-UDS124CEאנטנה DECT SIP ארבעה ערוצים
₪ 1,790KX-UDT111CEKX-UD למערכת UT111 דגם DECT טלפון
מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 2,970KX-UDT121CEKX-UD למערכת UT121 דגם DECT טלפון
יחידות דלת IP
₪ 2,290NTV150יחידת דלת IP
₪ 2,490NTV160יחידת דלת IP חיצונית
TGP SIP DECT מערכת
₪ 2,590KX-TGP550T01מערכת טלפוני SIP אלחוטית, טלפון שולחני + טלפון אלחוטי
₪ 890KX-TPA50B01טלפון אלחוטי נוסף למערכות KX-TGP500/550
אביזרי התקנה
₪ 790A242TDE200/600 19" תקשורת לארון מתאם
₪ 790A243TDE/TDE100 19" תקשורת לארון מתאם
 

 

המחירים אינם כוללים מע"מ.

המחירים אינם כוללים התקנה והפעלה.

המחירים אינם כוללים כוללים מחשבים, תוכנות הפעלה, התקנה ואספקת תשתית רשת וכו.' אספקת שירות למערכת מותנית באספקת גישה מרחוק באמצעות הפניית פורט ייעודי Forwarding( )Port לכתובת

הרשת של ההמערכת.

הכנת תשתית מחשוב לצורך התקנת והפעלת המערכת הינה באחריות הלקוח.

שירות ליישומי תוכנה מותנה באספקת גישה מרחוק ליישום/מחשב הלקוח.

 

מחירון מערכות תקשורת

KX-NS500

מחירון לצרכןמקטפריט
 

₪ 8,550

NS500מערכת פנסוניק NS500 כולל מודם לשליטה מרחוק וממשקים לשישה קווי חוץ אנלוגיים, שתי שלוחות

דיגיטליות ושש עשרה שלוחות אנלוגיות כולל תמיכה בשיחה מזוהה והדלקת נורית הודעה

₪ 15,990NS500Pמערכת פנסוניק NS500 כולל מודם לשליטה מרחוק וממשקים לשישה קווי חוץ אנלוגיים, עורק PRI ISDN

שתי שלוחות דיגיטליות ושש עשרה שלוחות אנלוגיות כולל תמיכה בשיחה מזוהה והדלקת נורית הודעה

₪ 3,490NS5110NS500 למערכת DSP S כרטיס
₪ 6,250NS5111NS500 למערכת DSP M כרטיס
₪ 12,550NS5112NS500 למערכת DSP L כרטיס
₪ 495NS5130כרטיס חיבור מארזי הרחבה
₪ 2,880NS5134כרטיס הגדלת זמן הקלטה לעד 40 שעות
₪ 8,400NS5135כרטיס הגדלת זמן הקלטה לעד 200 שעות
₪ 14,770NS5136כרטיס הגדלת זמן הקלטה לעד 400 שעות
₪ 1,215NS5162כרטיס 2 יחידות דלת
₪ 2,840NS5170כרטיס 4 שלוחות משולב )HYBRID(
₪ 1,490NS5171כרטיס 8 שלוחות דיגיטליות
₪ 2,340NS5172כרטיס 16 שלוחות דיגיטליות
₪ 1,890NS5173כרטיס 8 שלוחות SLT כולל שיחה מזוהה ונורית הודעה
₪ 2,890NS5174כרטיס 16 שלוחות SLT כולל שיחה מזוהה ונורית הודעה
₪ 1,990NS5180כרטיס 6 קווי חוץ אנלוגיים כולל שיחה מזוהה
₪ 7,990NS520מארז הרחבה כולל 16 שלוחות רגילות
₪ 8,990NS5290NS500 למערכת PRI כרטיס
רישיונות
₪ 3,360NSA010Thin Client רישיון
₪ 6,440NSA020אחד יישום CSTA Multiplexer רישיון
₪ 990NSA201רישיון למשתמש אחד Pro CA
₪ 2,940NSA205רישיון לחמישה משתמשים Pro CA
₪ 4,890NSA210רישיון לעשרה משתמשים Pro CA
₪ 15,590NSA240רישיון לארבעים משתמשים Pro CA
₪ 41,580NSA249רישיון ל128- משתמשים Pro CA
₪ 3,520NSA301CA Supervisor אחד למשתמש רישיון
₪ 7,040NSA401רישיון למשתמש אחד Console CA
₪ 790NSA901רישיון למשתמש אחד Network CA
₪ 2,630NSA905רישיון לחמישה משתמשים Network CA
מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 3,350NSA910רישיון לעשרה משתמשים Network CA
₪ 6,230NSA940רישיון לארבעים משתמשים Network CA
₪ 14,000NSA949CA Network משתמשים 128-ל רישיון
₪ 250NSE101Mobile Extension אחד למשתמש רישיון
₪ 840NSE105Mobile Extension משתמשים לחמישה רישיון
₪ 1,510NSE110Mobile Extension משתמשים לעשרה רישיון
₪ 2,540NSE120Mobile Extension משתמשים לעשרים רישיון
₪ 3,950NSF101רישיון ממשק CTI
₪ 790NSM102IP-GW/SIP TRUNK ממשקי 2 רישיון
₪ 1,520NSM104IP-GW/SIP TRUNK ממשקי 4 רישיון
₪ 3,040NSM108IP-GW/SIP TRUNK ממשקי 8 רישיון
₪ 6,080NSM116IP-GW/SIP TRUNK ממשקי 16 רישיון
₪ 1,300NSM201Softphone כולל IP שלוחת 1 רישיון
₪ 5,590NSM205Softphone כולל IP שלוחות 5 רישיון
₪ 11,190NSM210Softphone כולל IP שלוחות 10 רישיון
₪ 22,400NSM220Softphone כולל IP שלוחות 20 רישיון
₪ 300NSM501רישיון 1 שלוחת IP
₪ 1,090NSM505רישיון 5 שלוחות IP
₪ 1,910NSM510רישיון 10 שלוחות IP
₪ 3,830NSM520רישיון 20 שלוחות IP
₪ 400NSM701רישיון 1 שלוחת SIP
₪ 1,450NSM705רישיון 5 שלוחות SIP
₪ 2,630NSM710רישיון 10 שלוחות SIP
₪ 5,110NSM720רישיון 20 שלוחות SIP
₪ 2,300NSN002QSIG Network רישיון
₪ 2,990NSU002רישיון מנהל הקלטות
₪ 2,290NSU003רישיון גיבוי הודעות
₪ 2,580NSU102Unified Messaging ערוצים 2 רשיון
₪ 4,680NSU104Unified Messaging ערוצים 4 רשיון
₪ 300NSU201Unified Messaging אחד למשתמש רישיון
מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 1,030NSU205Unified Messaging משתמשים לחמישה רישיון
₪ 1,530NSU210Unified Messaging משתמשים לעשרה רישיון
₪ 2,790NSU220Unified Messaging משתמשים לעשרים רישיון
₪ 13,990NSU299Unified Messaging מערכתי רישיון
₪ 255NSU301רישיון הקלטה למשתמש אחד
₪ 450NSU305רישיון הקלטה לחמישה משתמשים
₪ 650NSU310רישיון הקלטה לעשרה משתמשים
₪ 1,120NSU320רישיון הקלטה לעשרים משתמשים
₪ 6,140NSU399רישיון הקלטה מערכתי
₪ 7,600NSF201משופר Call Center רישיון
₪ 2,650NSXF021רישיון הפעלת השמעת מיקום בתור
₪ 6,200NSXF022רישיון הפעלת CC מובנה ללא השמעת מיקום בתור
NT500 סדרה IP טלפוני
₪ 990NT5112טלפון IP תצוגה שורה אחת, 3 לחצנים, כולל ספק, שחור
₪ 1,090NT5112Pטלפון IP תצוגה שורה אחת, 3 לחצנים, ,POE שחור
₪ 1,490NT5512טלפון IP תצוגה מוארת שורה אחת, 8 לחצנים, ג'יגה, שחור
₪ 1,990NT5432טלפון IP תצוגה מוארת 3 שורות, 24 לחצנים, שחור
₪ 2,390NT5462טלפון IP תצוגה מוארת 6 שורות, 24 לחצנים, שחור
₪ 2,290NT5532טלפון IP תצוגה מוארת 3 שורות, כתובית דיגיטלית, ג'יגה, שחור
₪ 2,990NT5562טלפון IP תצוגה מוארת 6 שורות, כתובית דיגיטלית, ג'יגה, שחור
₪ 1,790NT5052יחידת הרחבה ל,NT553/6- הוספת 48 לחצנים, שחור
₪ 3,100NT5602טלפון IP תצוגה גרפית מוארת 4.4 אינטש, ג'יגה, שחור
טלפוני SIP סדרה UT
₪ 6,990KX-UT670X10/100/1000 ממשקי שני ,7" מגע מסך SIP טלפון
₪ 590KX-A422CEKX-UT670 לדגם כוח ספק
₪ 990KX-UT113X-Bטלפון SIP תצוגה גרפית 3 שורות, ממשק ,10/100 שחור
₪ 1,690KX-UT133Xטלפון SIP תצוגה גרפית מוארת 3 שורות, שני ממשקי ,10/100 24 לחיצי תכנות, שחור
₪ 120SA239ספק כוח מקומי לטלפון IP מסדרות NT/UT
טלפונים דיגיטליים סדרה DT500
₪ 2,100DT5462טלפון חכם תצוגה מוארת 6 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת, שחור
מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 1,390DT5432טלפון חכם תצוגה מוארת 3 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת, שחור
₪ 1,100DT5212טלפון חכם תצוגה שורה אחת, 8 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת, שחור
₪ 1,290DT5902יחידת הרחבה ל48- לחצנים ,DSS שחור
טלפונים דיגיטלים סדרה 7600
₪ 890T76652טלפון חכם תצוגה שורה אחת, 8 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת – שחור
מתקן תליה על קיר
₪ 230KX-A432X-Bשחור ,NT551,DT521,UT113/123 לדגמים קיר על תליה מתקן
₪ 230KX-A433X-Bשחור ,NT54X/553/556/560,DT543/546,UT13X/248 לדגמים קיר על תליה מתקן
יחידות קצה ואנטנות DECT
₪ 14,390NCP0158אנטנה IP DECT – שמונה ערוצים
₪ 7,900NS0154אנטנה IP DECT – ארבעה ערוצים (אפשרות הרחבה לשמונה ערוצים)
₪ 1,690A405מגבר טווח 2( ערוצים)
₪ 1,100WT115CEWT115 דגם DECT מכשיר
₪ 1,800TCA185מכשיר DECT דגם 185 צג צבע 1.8 אינטש
₪ 2,850TCA285מכשיר DECT דגם 285 צג צבע 1.8 אינטש
₪ 4,560TCA385IP65 מוקשח ,אינטש 1.8 צבע צג 385 דגם DECT מכשיר
₪ 615A421ספק כוח לאנטנה IP DECT
₪ 5,890TDA0155אנטנה DECT חיבור לממשק שלוחה חכמה – שני ערוצים
₪ 15,290TDA0158אנטנה DECT חיבור לממשק שלוחה חכמה – שמונה ערוצים
₪ 4,950KX-UDS124CEאנטנה DECT SIP ארבעה ערוצים
₪ 1,790KX-UDT111CEKX-UD למערכת UT111 דגם DECT טלפון
₪ 2,970KX-UDT121CEKX-UD למערכת UT121 דגם DECT טלפון
יחידות דלת IP
₪ 2,290NTV150יחידת דלת IP
₪ 2,490NTV160יחידת דלת IP חיצונית
TGP SIP DECT מערכת
₪ 2,590KX-TGP550T01מערכת טלפוני SIP אלחוטית, טלפון שולחני + טלפון אלחוטי
₪ 890KX-TPA50B01טלפון אלחוטי נוסף למערכות KX-TGP500/550
מחירון לצרכןמקטפריט
אביזרי התקנה
₪ 1,390PATCHNS500פאץ פאנל למערכת NS500
 

מערכות תקשורת KX-TDE100/200

 

מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 12,990TDE100TDE100 Pure IP מערכת
₪ 11,290TDE0101TDE-ל TDA100/200 שדרוג CPU כרטיס
₪ 2,590TDA0104ספק בינוני
₪ 4,390TDE0110כרטיס DSP16 כולל 4 ערוצי IP-GW ו8- שלוחות IP – מותקן על גבי כרטיס CPU
₪ 10,590TDE0111כרטיס DSP64 כולל 16 ערוצי IP-GW ו32- שלוחות IP – מותקן על גבי כרטיס CPU
₪ 11,990TDE0105כרטיס הרחבת זיכרון – מותקן על גבי כרטיס CPU
₪ 2,790TDES01כרטיס SD להצפנת שיחות
₪ 2,400TDA0161כרטיס 4 פתיחות דלת – מותקן על גבי כרטיס אופציות
₪ 1,250TDA0164כרטיס 4 ממסרים חיצונים- מותקן על גבי כרטיס אופציות
₪ 7,700TDA0166כרטיס ביטול ECHO לשיחות ועידה מרובת משתתפים- מותקן על גבי כרטיס אופציות
₪ 1,990TDA0168כרטיס שיחה מזוהה ל8- שלוחות רגילות – מותקן על גבי כרטיס 8 שלוחות רגילות
₪ 3,750TDA0170כרטיס 8 שלוחות Hybrid
₪ 2,060TDA0171כרטיס 8 שלוחות חכמות
₪ 2,750TDA0172כרטיס 16 שלוחות חכמות
₪ 3,230TDA0173כרטיס 8 שלוחות רגילות
₪ 4,190TDA0174כרטיס 16 שלוחות רגילות
₪ 4,990TDA0175כרטיס 16 שלוחות רגילות כולל תמיכה בהדלקת נורית
₪ 4,900TDA0177כרטיס 16 שלוחות רגילות כולל תמיכה בשיחה מזוהה
₪ 3,290TDA0180כרטיס 8 קווי חוץ אנלוגיים
₪ 5,990TDA0181כרטיס 16 קווי חוץ אנלוגיים
₪ 1,890TDA0190כרטיס אופציות
₪ 3,990TDA0191כרטיס DISA ארבעה ערוצים – מותקן על גבי כרטיס אופציות
₪ 2,970TDA0192כרטיס משולב /DISAדואר קולי – שני ערוצים – מותקן על גבי כרטיס אופציות
₪ 1,790TDA0193כרטיס שיחה מזוהה ל8- קווי חוץ – מותקן על גבי כרטיס קווי חוץ אנלוגים
₪ 5,990TDA0194כרטיס משולב /DISAדואר קולי – ארבעה ערוצים – מותקן על גבי כרטיס אופציות
₪ 1,390TDA0196כרטיס מודם (כלול במחיר המערכת – מחירון להחלפה ושירות)
₪ 5,390TDA0284ISDN BRI ממשקים 4 כרטיס
₪ 5,300TDA0290ISDN PRI ממשק כרטיס
₪ 29,900TDA0470כרטיס 16 שלוחות IP
₪ 15,990TDA0484כרטיס 4 ערוצי IP-GW (קישור בין מרכזיות)
מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 31,390TDA0490כרטיס 16 ערוצי IP-GW (קישור בין מרכזיות)
רישיונות
₪ 1,290NCS4102IP-GW/SIP TRUNK ממשקי 2 רישיון
₪ 7,390NCS4208Softphone כולל IP שלוחות 8 רישיון
₪ 1,690NCS4508רישיון 8 שלוחות IP
₪ 6,890NCS4716רישיון 16 שלוחות SIP
₪ 790NCS4201Softphone כולל IP שלוחת 1 רישיון
₪ 249NCS4501רישיון 1 שלוחת IP
₪ 429NCS4701רישיון 1 שלוחת SIP
₪ 3,390NCS4910רישיון לתכונות משופרות
₪ 1,290NCS8100-1IP-Softphone – רישיון למשתמש אחד (חיבור לכרטיס שלוחות IP מקט )TDA0470
₪ 6,590NCS3930רישיון SDK לקישור תוכנות צד שלישי
₪ 630NCS2201רישיון למשתמש אחד Pro CA
₪ 2,790NCS2205רישיון לחמישה משתמשים Pro CA
₪ 5,590NCS2210רישיון לעשרה משתמשים Pro CA
₪ 41,300NCS2249רישיון ל128- משתמשים Pro CA
₪ 973NCS2901רישיון למשתמש אחד Network CA
₪ 4,193NCS2905CA Network משתמשים 5-ל רישיון
₪ 7,693NCS2910CA Network משתמשים 10-ל רישיון
₪ 4,390NCS2301CA Supervisor אחד למשתמש רישיון
₪ 7,693NCS2401CA Operator אחד למשתמש רשיון
₪ 15,750NCS2010Thin Client (Terminal Server( רישיון
₪ 14,250NCS2020CSTA Multiplexer רישיון
₪ 590NCS1101Phone Assistant Pro אחד למשתמש רישיון
₪ 2,990NCS1105Phone Assistant Pro משתמשים 5-ל רישיון
₪ 5,990NCS1110Phone Assistant Pro משתמשים 10-ל רישיון
₪ 19,990NCS1199Phone Assistant Pro משתמשים 128-ל רישיון
₪ 790NCS1201Phone Assistant Status אחד למשתמש רישיון
₪ 790NCS9101Phone Assistant Pro-ל IP-Softphone רשיון הוספת
NT400 דגם IP טלפון
מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 5,990NT400טלפון IP מסך מגע צבעוני
₪ 590A420ספק כוח לטלפון IP דגם NT400
טלפונים דיגיטליים סדרה DT500
₪ 2,100DT5462טלפון חכם תצוגה מוארת 6 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת, שחור
₪ 1,390DT5432טלפון חכם תצוגה מוארת 3 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת, שחור
₪ 1,100DT5212טלפון חכם תצוגה שורה אחת, 8 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת, שחור
₪ 1,290DT5902יחידת הרחבה ל48- לחצנים ,DSS שחור
טלפונים דיגיטלים סדרה 7600
₪ 890T76652טלפון חכם תצוגה שורה אחת, 8 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת – שחור
מתקן תליה על קיר
₪ 230KX-A432X-Bשחור ,NT551,DT521,UT113/123 לדגמים קיר על תליה מתקן
₪ 230KX-A433X-Bשחור ,NT54X/553/556/560,DT543/546,UT13X/248 לדגמים קיר על תליה מתקן
*NT300 סדרה IP טלפוני
₪ 2,690NT3661טלפון IP תצוגה מוארת 6 שורות, 4*12 לחיצי תכנות בעלי נורית וכתוביות ,LCD מתג מובנה, POE

אופציה לתוספת מתאם Bluetooth – לבן

₪ 2,690NT3662טלפון IP תצוגה מוארת 6 שורות, 4*12 לחיצי תכנות בעלי נורית וכתוביות ,LCD מתג מובנה, POE

אופציה לתוספת מתאם Bluetooth – שחור

₪ 2,190NT3461טלפון IP תצוגה מוארת 6 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE

אופציה לתוספת יחידת הרחבה 12( לחצנים) ומתאם Bluetooth – לבן

₪ 2,190NT3462טלפון IP תצוגה מוארת 6 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE

אופציה לתוספת יחידת הרחבה 12( לחצנים) ומתאם Bluetooth – שחור

₪ 1,690NT3431טלפון IP תצוגה מוארת 3 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE

אופציה לתוספת יחידת הרחבה 12( לחצנים) ומתאם Bluetooth – לבן

₪ 1,690NT3432טלפון IP תצוגה מוארת 3 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE

אופציה לתוספת יחידת הרחבה 12( לחצנים) ומתאם Bluetooth – שחור

₪ 990NT3211טלפון IP תצוגה שורה אחת, 8 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE – לבן
₪ 990NT3212טלפון IP תצוגה שורה אחת, 8 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE – שחור
₪ 790NT3031יחידת הרחבה DSS בעלת 12 לחצנים – לבן
₪ 790NT3032יחידת הרחבה DSS בעלת 12 לחצנים – שחור
₪ 120SA239ספק כוח מקומי לטלפון IP מסדרות NT/UT
יחידות קצה ואנטנות DECT
₪ 14,390NCP0158אנטנה IP DECT – שמונה ערוצים
₪ 1,690A405מגבר טווח 2( ערוצים)
₪ 1,100WT115CEWT115 דגם DECT מכשיר
₪ 1,800TCA185מכשיר DECT דגם 185 צג צבע 1.8 אינטש
₪ 2,850TCA285מכשיר DECT דגם 285 צג צבע 1.8 אינטש
מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 4,560TCA385IP65 מוקשח ,אינטש 1.8 צבע צג 385 דגם DECT מכשיר
₪ 615A421ספק כוח לאנטנה IP DECT
₪ 5,890TDA0155אנטנה DECT חיבור לממשק שלוחה חכמה – שני ערוצים
₪ 15,290TDA0158אנטנה DECT חיבור לממשק שלוחה חכמה – שמונה ערוצים
₪ 4,950KX-UDS124CEאנטנה DECT SIP ארבעה ערוצים
₪ 1,790KX-UDT111CEKX-UD למערכת UT111 דגם DECT טלפון
₪ 2,970KX-UDT121CEKX-UD למערכת UT121 דגם DECT טלפון
 

₪ 15,990TVM200מארז בסיס לדואר קולי לעד 24 ערוצים, 1000 שעות הקלטה, 1024 תיבות קוליות.
₪ 4,490TVM204כרטיס 4 ערוצים למערכת דואר קולי TVM200
₪ 2,490TVM296כרטיס מודם לTVM200-
₪ 6,190TVM50דואר קולי 2 ערוצים, 4 שעות הקלטה, 64 תיבות קוליות, אפשרות הרחבה עד 6 ערוצים ו8- שעות הקלטה
₪ 3,290TVM502כרטיס 2 ערוצים למערכת דואר קולי TVM50
₪ 2,990TVM524כרטיס הרחבה ל- 4 שעות הקלטה ל- TVM50
₪ 2,590TVM594כרטיס ממשק LAN למערכת דואר קולי TVM50
מתאמים לארון תקשורת 19"
₪ 790A242TDA/TDE200 עבור 19" לארון מתאם
₪ 790A243TDA/TDE100 עבור 19" לארון מתאם
₪ 1,200A244TDA30/TVM200 עבור 19" לארון מתאם
 

מחירון מערכות תקשורת KX-TDA100D

 

מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 6,990TDA100Dמערכת IP Hybrid TDA100D כולל ספק כוח וממשקים לארבע שלוחות דיגיטליות
₪ 10,990TDA100DBPמערכת IP Hybrid TDA100D כולל ספק כוח, ממשקים ל8- קווי חוץ אנלוגיים, 4 שלוחות דיגיטליות ו24-

שלוחות רגילות

כרטיסי שלוחות
₪ 2,060TDA0171כרטיס 8 שלוחות חכמות
₪ 2,750TDA0172כרטיס 16 שלוחות חכמות
₪ 6,490TDA1178כרטיס 24 שלוחות רגילות כולל תמיכה בשיחה מזוהה הדלקת נורית הודעה
₪ 29,900TDA0470כרטיס 16 שלוחות IP
כרטיסי עורקים
₪ 3,690TDA1180כרטיס 8 קווי חוץ אנלוגיים כולל תמיכה בשיחה מזוהה
₪ 2,990TDA1186כרטיס הרחבת כרטיס TDA1180 ל16- קווי חוץ אנלוגיים כולל תמיכה בשיחה מזוהה
₪ 3,290TDA0180כרטיס 8 קווי חוץ אנלוגיים
₪ 5,990TDA0181כרטיס 16 קווי חוץ אנלוגיים
₪ 5,390TDA0284ISDN BRI ממשקים 4 כרטיס
₪ 5,300TDA0290ISDN PRI ממשק כרטיס
₪ 15,990TDA0484כרטיס 4 ערוצי IP-GW (קישור בין מרכזיות)
₪ 31,390TDA0490כרטיס 16 ערוצי IP-GW (קישור בין מרכזיות)
כרטיסי אופציות
₪ 1,890TDA0190כרטיס אופציות
₪ 2,400TDA0161כרטיס 4 פתיחות דלת – מותקן על גבי כרטיס אופציות
₪ 1,250TDA0164כרטיס 4 ממסרים חיצונים- מותקן על גבי כרטיס אופציות
₪ 7,700TDA0166כרטיס ביטול ECHO לשיחות ועידה מרובת משתתפים- מותקן על גבי כרטיס אופציות
₪ 3,990TDA0191כרטיס DISA ארבעה ערוצים – מותקן על גבי כרטיס אופציות
₪ 2,970TDA0192כרטיס משולב /DISAדואר קולי – שני ערוצים – מותקן על גבי כרטיס אופציות
₪ 1,790TDA0193כרטיס שיחה מזוהה ל8- קווי חוץ – מותקן על גבי מותקן על גבי כרטיסי קווי חוץ אנלוגים TDA0180/81
₪ 5,990TDA0194כרטיס משולב /DISAדואר קולי – ארבעה ערוצים – מותקן על גבי כרטיס אופציות
₪ 1,390TDA0196כרטיס מודם (לא כלול במחיר המערכת)
₪ 5,990TDA0410כרטיס CTI
₪ 5,990TDA0920כרטיס זכרון )SD( כולל רשיון לתכונות משופרות
רישיונות
₪ 1,290NCS8100-1IP-Softphone – אחד למשתמש רישיון
מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 590NCS1101Phone Assistant Pro אחד למשתמש רישיון
₪ 2,990NCS1105Phone Assistant Pro משתמשים 5-ל רישיון
₪ 5,990NCS1110Phone Assistant Pro משתמשים 10-ל רישיון
₪ 19,990NCS1199Phone Assistant Pro משתמשים 128-ל רישיון
₪ 790NCS1201Phone Assistant Status אחד למשתמש רישיון
₪ 790NCS9101Phone Assistant Pro-ל IP-Softphone רשיון הוספת
טלפונים דיגיטליים סדרה DT500
₪ 2,100DT5462טלפון חכם תצוגה מוארת 6 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת, שחור
₪ 1,390DT5432טלפון חכם תצוגה מוארת 3 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת, שחור
₪ 1,100DT5212טלפון חכם תצוגה שורה אחת, 8 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת, שחור
₪ 1,290DT5902יחידת הרחבה ל48- לחצנים ,DSS שחור
טלפונים דיגיטלים סדרה 7600
₪ 890T76652טלפון חכם תצוגה שורה אחת, 8 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת – שחור
מתקן תליה על קיר
₪ 230KX-A432X-Bשחור ,NT551,DT521,UT113/123 לדגמים קיר על תליה מתקן
₪ 230KX-A433X-Bשחור ,NT54X/553/556/560,DT543/546,UT13X/248 לדגמים קיר על תליה מתקן
*NT300 סדרה IP טלפוני
₪ 2,190NT3461טלפון IP תצוגה מוארת 6 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE

אופציה לתוספת יחידת הרחבה 12( לחצנים) ומתאם Bluetooth – לבן

₪ 2,190NT3462טלפון IP תצוגה מוארת 6 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE

אופציה לתוספת יחידת הרחבה 12( לחצנים) ומתאם Bluetooth – שחור

₪ 1,690NT3431טלפון IP תצוגה מוארת 3 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE

אופציה לתוספת יחידת הרחבה 12( לחצנים) ומתאם Bluetooth – לבן

₪ 1,690NT3432טלפון IP תצוגה מוארת 3 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE

אופציה לתוספת יחידת הרחבה 12( לחצנים) ומתאם Bluetooth – שחור

₪ 990NT3211טלפון IP תצוגה שורה אחת, 8 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE – לבן
₪ 990NT3212טלפון IP תצוגה שורה אחת, 8 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE – שחור
₪ 790NT3031יחידת הרחבה DSS בעלת 12 לחצנים – לבן
₪ 790NT3032יחידת הרחבה DSS בעלת 12 לחצנים – שחור
₪ 120SA239ספק כוח מקומי לטלפון IP מסדרות NT/UT
יחידות קצה ואנטנות DECT
₪ 1,690A405מגבר טווח ל- DECT
₪ 1,100WT115CEמכשיר DECT בסיסי
₪ 1,800TCA185מכשיר DECT דגם 185 צג צבע 1.8 אינטש
מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 2,850TCA285מכשיר DECT דגם 285 צג צבע 1.8 אינטש
₪ 4,560TCA385IP65 מוקשח ,אינטש 1.8 צבע צג 385 דגם DECT מכשיר
₪ 5,890TDA0155אנטנה DECT – חיבור לממשק שלוחה חכמה – שני ערוצים
₪ 15,290TDA0158אנטנה DECT – חיבור לממשק שלוחה חכמה – שמונה ערוצים
דואר קולי TVM
₪ 15,990TVM200מארז בסיס לדואר קולי לעד 24 ערוצים, 1000 שעות הקלטה, 1024 תיבות קוליות.
₪ 4,490TVM204כרטיס 4 ערוצים למערכת דואר קולי TVM200
₪ 2,490TVM296כרטיס מודם לTVM200-
₪ 6,190TVM50דואר קולי 2 ערוצים, 4 שעות הקלטה, 64 תיבות קוליות, אפשרות הרחבה עד 6 ערוצים ו8- שעות הקלטה
₪ 3,290TVM502כרטיס 2 ערוצים למערכת דואר קולי TVM50
₪ 2,990TVM524כרטיס הרחבה ל- 4 שעות הקלטה ל- TVM50
₪ 2,590TVM594כרטיס ממשק LAN למערכת דואר קולי TVM50
מתאמים לארון תקשורת 19"
₪ 790A243TDA/TDE100/TDA100D עבור 19" לארון מתאם
₪ 1,200A244TDA30/TVM200 עבור 19" לארון מתאם

המחירים אינם כוללים מע"מ.

המחירים אינם כוללים התקנה והפעלה.

המחירים אינם כוללים כוללים מחשבים, תוכנות הפעלה, התקנה ואספקת תשתית רשת וכו.'

הכנת תשתית מחשוב לצורך התקנת והפעלת המערכת הינה באחריות הלקוח.

שירות ליישומי תוכנה מותנה באספקת גישה מרחוק ליישום/מחשב הלקוח.

*סוף דגם – אספקה בכפוף לזמינות הפריטים במלאי

מחירון תוספות למערכות תקשורת

KX-NCP500/1000*

מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 2,890NCP1104כרטיס DSP4 כולל 4 ערוצי IP-GW ו8- שלוחות IP – מותקן על גבי כרטיס CPU
₪ 4,390TDE0110כרטיס DSP16 כולל 4 ערוצי IP-GW ו8- שלוחות IP – מותקן על גבי כרטיס CPU
₪ 10,590TDE0111כרטיס DSP64 כולל 16 ערוצי IP-GW ו32- שלוחות IP – מותקן על גבי כרטיס CPU
₪ 3,390NCP1170כרטיס 4 שלוחות HYBRID
₪ 2,190NCP1171כרטיס 8 שלוחות חכמות
₪ 2,490NCP1172כרטיס 16 שלוחות חכמות
₪ 3,190NCP1173כרטיס 8 שלוחות רגילות כולל שיחה מזוהה
₪ 4,190NCP1174כרטיס 16 שלוחות רגילות כולל שיחה מזוהה
₪ 3,390NCP1180כרטיס 4 קוי חוץ אנלוגים כולל שיחה מזוהה
₪ 14,990NCP1188כרטיס ממשק E1
₪ 1,990NCP1190כרטיס אופציות
₪ 4,000NCP1280ISND BRI ממשקי 2 כרטיס
₪ 9,990NCP1290ISDN PRI ממשק כרטיס
₪ 3,190NCPS01כרטיס SD להצפנת שיחות
₪ 2,400TDA0161כרטיס 4 פתיחות דלת – מותקן על גבי כרטיס אופציות
₪ 1,250TDA0164כרטיס 4 ממסרים חיצונים – מותקן על גבי כרטיס אופציות
₪ 7,700TDA0166כרטיס ביטול ECHO לשיחות ועידה מרובת משתתפים- מותקן על גבי כרטיס אופציות
₪ 3,990TDA0191כרטיס DISA ארבעה ערוצים – מותקן על גבי כרטיס אופציות
₪ 2,970TDA0192כרטיס משולב /DISAדואר קולי – שני ערוצים – מותקן על גבי כרטיס אופציות
₪ 5,990TDA0194כרטיס משולב /DISAדואר קולי – ארבעה ערוצים – מותקן על גבי כרטיס אופציות
₪ 1,390TDA0196כרטיס מודם
רישיונות
₪ 990NCS3102IP-GW/SIP TRUNK ממשקי 2 רישיון
₪ 1,990NCS3104IP-GW/SIP TRUNK ממשקי 4 רישיון
₪ 800NCS3201Softphone כולל IP שלוחת 1 רישיון
₪ 290NCS3501רישיון 1 שלוחת IP
₪ 450NCS3701רישיון 1 שלוחת SIP
₪ 3,490NCS3716רישיון 16 שלוחת SIP
₪ 1,813NCS3910רישיון לתכונות משופרות NCP
₪ 6,590NCS3930רישיון SDK לקישור תוכנות צד שלישי
₪ 630NCS2201רישיון למשתמש אחד Pro CA
מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 2,790NCS2205רישיון לחמישה משתמשים Pro CA
₪ 5,590NCS2210רישיון לעשרה משתמשים Pro CA
₪ 41,300NCS2249רישיון ל128- משתמשים Pro CA
₪ 973NCS2901רישיון למשתמש אחד Network CA
₪ 4,193NCS2905CA Network משתמשים 5-ל רישיון
₪ 7,693NCS2910CA Network משתמשים 10-ל רישיון
₪ 4,390NCS2301CA Supervisor אחד למשתמש רישיון
₪ 7,693NCS2401CA Operator אחד למשתמש רשיון
₪ 15,750NCS2010Thin Client (Terminal Server( רישיון
₪ 14,250NCS2020CSTA Multiplexer רישיון
*NT300 סדרה IP טלפוני
₪ 2,690NT3661טלפון IP תצוגה מוארת 6 שורות, 4*12 לחיצי תכנות בעלי נורית וכתוביות ,LCD מתג מובנה, POE

אופציה לתוספת מתאם Bluetooth – לבן

₪ 2,690NT3662טלפון IP תצוגה מוארת 6 שורות, 4*12 לחיצי תכנות בעלי נורית וכתוביות ,LCD מתג מובנה, POE

אופציה לתוספת מתאם Bluetooth – שחור

₪ 2,190NT3461טלפון IP תצוגה מוארת 6 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE

אופציה לתוספת יחידת הרחבה 12( לחצנים) ומתאם Bluetooth – לבן

₪ 2,190NT3462טלפון IP תצוגה מוארת 6 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE

אופציה לתוספת יחידת הרחבה 12( לחצנים) ומתאם Bluetooth – שחור

₪ 1,690NT3431טלפון IP תצוגה מוארת 3 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE

אופציה לתוספת יחידת הרחבה 12( לחצנים) ומתאם Bluetooth – לבן

₪ 1,690NT3432טלפון IP תצוגה מוארת 3 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE

אופציה לתוספת יחידת הרחבה 12( לחצנים) ומתאם Bluetooth – שחור

₪ 990NT3211טלפון IP תצוגה שורה אחת, 8 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE – לבן
₪ 990NT3212טלפון IP תצוגה שורה אחת, 8 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE – שחור
₪ 790NT3031יחידת הרחבה DSS בעלת 12 לחצנים – לבן
₪ 790NT3032יחידת הרחבה DSS בעלת 12 לחצנים – שחור
₪ 1,690NT3051יחידת הרחבה IP DSS בעלת 60 לחצנים – לבן
₪ 1,690NT3052יחידת הרחבה IP DSS בעלת 60 לחצנים – שחור
₪ 2,990NT307Bluetooth מתאם
₪ 120SA239ספק כוח מקומי לטלפון IP מסדרות NT/UT
NT400 דגם IP טלפון
₪ 5,990NT400טלפון IP מסך מגע צבעוני
₪ 590A420ספק כוח לטלפון IP דגם NT400
טלפונים דיגיטליים סדרה DT500
₪ 2,100DT5462טלפון חכם תצוגה מוארת 6 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת, שחור
₪ 1,390DT5432טלפון חכם תצוגה מוארת 3 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת, שחור
מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 1,100DT5212טלפון חכם תצוגה שורה אחת, 8 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת, שחור
₪ 1,290DT5902יחידת הרחבה ל48- לחצנים ,DSS שחור
טלפונים דיגיטלים סדרה 7600
₪ 890T76652טלפון חכם תצוגה שורה אחת, 8 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת – שחור
מתקן תליה על קיר
₪ 230KX-A432X-Bשחור ,NT551,DT521,UT113/123 לדגמים קיר על תליה מתקן
₪ 230KX-A433X-Bשחור ,NT54X/553/556/560,DT543/546,UT13X/248 לדגמים קיר על תליה מתקן
יחידות קצה ואנטנות DECT
₪ 1,690A405מגבר טווח ל- DECT
₪ 1,100WT115CEמכשיר DECT בסיסי
₪ 1,800TCA185מכשיר DECT דגם 185 צג צבע 1.8 אינטש
₪ 2,850TCA285מכשיר DECT דגם 285 צג צבע 1.8 אינטש
₪ 4,560TCA385IP65 מוקשח ,אינטש 1.8 צבע צג 385 דגם DECT מכשיר
₪ 5,890TDA0155אנטנה DECT – חיבור לממשק שלוחה חכמה – שני ערוצים
₪ 15,290TDA0158אנטנה DECT – חיבור לממשק שלוחה חכמה – שמונה ערוצים
₪ 14,390NCP0158אנטנה IP DECT – שמונה ערוצים
₪ 615A421ספק כוח לאנטנה IP DECT
TVM
₪ 15,990TVM200מארז בסיס לדואר קולי לעד 24 ערוצים, 1000 שעות הקלטה, 1024 תיבות קוליות.
₪ 4,490TVM204כרטיס 4 ערוצים למערכת דואר קולי TVM200
₪ 2,490TVM296כרטיס מודם לTVM200-
₪ 6,190TVM50דואר קולי 2 ערוצים, 4 שעות הקלטה, 64 תיבות קוליות, אפשרות הרחבה עד 6 ערוצים ו8- שעות הקלטה
₪ 3,290TVM502כרטיס 2 ערוצים למערכת דואר קולי TVM50
₪ 2,990TVM524כרטיס הרחבה ל- 4 שעות הקלטה ל- TVM50
₪ 2,590TVM594כרטיס ממשק LAN למערכת דואר קולי TVM50

המחירים אינם כוללים מע"מ.

המחירים אינם כוללים התקנה והפעלה.

המחירים אינם כוללים כוללים מחשבים, תוכנות הפעלה, התקנה ואספקת תשתית רשת וכו.'

הכנת תשתית  מחשוב לצורך התקנת והפעלת המערכת הינה באחריות הלקוח.

שירות ליישומי תוכנה מותנה באספקת גישה מרחוק ליישום/מחשב הלקוח. *סוף דגם – אספקה בכפוף לזמינות הפריטים במלאי

מחירון מערכות תקשורת KX-TE

מחיר מבצע מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 1,250₪ 3,890TES824יח' מיתוג בסיסית KX-TES824 קיבולת בסיסית: 3 קווי חוץ 8 שלוחות פנים
₪ 890TE82460כרטיס מתאם ליחידות דלת, עד 2 עמדות דיבור ופתיחה
₪ 1,290TE82461כרטיס מתאם ליחידות דלת, עד 4 עמדות דיבור ופתיחה )TES\TEM(
₪ 1,490TE82474)TES\TEM( רגילות ) SLT( שלוחות 8 כרטיס
₪ 1,890TE82480כרטיס 2 קווי חוץ ו- 8 שלוחות רגילות TES\TEM( )
₪ 1,990TE82483כרטיס 3 קווי חוץ ו- 8 שלוחות HYBRID (הרחבה ל)TES-

₪ 1,190TE82491כרטיס DISA ערוץ 1 TES( – תוספת לערוץ הכלול ביחידת המיתוג הבסיסית)
₪ 2,790TE82492כרטיס הודעות קוליות 2( ערוצים, 60 דקות הקלטה)
₪ 790TE82494כרטיס שיחה מזוהה ל3- קווי חוץ
₪ 89077301טלפון ייעודיי עם צג שורה אחת, 12 לחיצים לתכנות עם נורית בעלת שני צבעים, דיבורית – לבן
₪ 89077302טלפון ייעודיי עם צג שורה אחת, 12 לחיצים לתכנות עם נורית בעלת שני צבעים, דיבורית – שחור
₪ 1,490T77351טלפון ייעודיי עם צג 3 שורות, 12 לחיצים לתכנות עם נורית בעלת שני צבעים12+ לחצני תכונות, דיבורית – לבן
₪ 1,490T77352טלפון ייעודיי עם צג 3 שורות, 12 לחיצים לתכנות עם נורית בעלת שני צבעים12+ לחצני תכונות, דיבורית – שחור
₪ 290T30865יחידת דלת

המחירים אינם כוללים מע"מ.

המחירים אינם כוללים התקנה והפעלה.

מחירון תוספות למערכת תקשורת KX-TDA30*

 

מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 2,390A236ספק כוח נוסף לTDA30-
₪ 2,490TDA3161כרטיס 4 פתיחות דלת
₪ 6,890TDA3166כרטיס ביטול ECHO לשיחות ועידה מרובת משתתפים
₪ 1,550TDA3168כרטיס שיחה מזוהה ל8- שלוחות רגילות
₪ 750TDA3171כרטיס 4 שלוחות חכמות
₪ 1,490TDA3172כרטיס 8 שלוחות חכמות
₪ 990TDA3173כרטיס 4 שלוחות רגילות
₪ 1,790TDA3174כרטיס 8 שלוחות רגילות
₪ 1,290TDA3180כרטיס 4 קווי חוץ אנלוגיים
₪ 2,790TDA3192כרטיס הודעות קוליות – 2 ערוצים
₪ 1,390TDA3193כרטיס שיחה מזוהה ל4- קווים
₪ 1,290TDA3196כרטיס מודם (כלול במחיר המערכת – מחירון להחלפה ושירות)
₪ 3,990TDA3280ISDN BRI קווי 2 כרטיס
₪ 6,390TDA3470כרטיס 4 שלוחות IP
₪ 11,000TDA3480כרטיס 4 ערוצי IP-GW (קישור בין מרכזיות)
₪ 3,990TDA3920כרטיס זכרון )SD( כולל רשיון לתכונות משופרות
₪ 1,290TDA3196כרטיס מודם
יחידות קצה ואנטנות DECT
₪ 1,690A405מגבר טווח ל- DECT
₪ 1,100WT115CEמכשיר DECT בסיסי
₪ 1,800TCA185מכשיר DECT דגם 185 צג צבע 1.8 אינטש
₪ 2,850TCA285מכשיר DECT דגם 285 צג צבע 1.8 אינטש
₪ 4,560TCA385IP65 מוקשח ,אינטש 1.8 צבע צג 385 דגם DECT מכשיר
₪ 5,890TDA0155אנטנה DECT – חיבור לממשק שלוחה חכמה – שני ערוצים
 

₪ 15,290

 

TDA0158

 

אנטנה DECT – חיבור לממשק שלוחה חכמה – שמונה ערוצים

רישיונות
₪ 1,290NCS8100-1IP-Softphone – אחד למשתמש רישיון
₪ 590NCS1101Phone Assistant Pro אחד למשתמש רישיון
₪ 2,990NCS1105Phone Assistant Pro משתמשים 5-ל רישיון
₪ 5,990NCS1110Phone Assistant Pro משתמשים 10-ל רישיון
מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 19,990NCS1199Phone Assistant Pro משתמשים 128-ל רישיון
₪ 790NCS1201Phone Assistant Status אחד למשתמש רישיון
₪ 790NCS9101Phone Assistant Pro-ל IP-Softphone רשיון הוספת
*NT300 סדרה IP טלפוני
₪ 2,190NT3461טלפון IP תצוגה מוארת 6 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE

אופציה לתוספת יחידת הרחבה 12( לחצנים) ומתאם Bluetooth – לבן

₪ 2,190NT3462טלפון IP תצוגה מוארת 6 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE

אופציה לתוספת יחידת הרחבה 12( לחצנים) ומתאם Bluetooth – שחור

₪ 1,690NT3431טלפון IP תצוגה מוארת 3 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE

אופציה לתוספת יחידת הרחבה 12( לחצנים) ומתאם Bluetooth – לבן

₪ 1,690NT3432טלפון IP תצוגה מוארת 3 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE

אופציה לתוספת יחידת הרחבה 12( לחצנים) ומתאם Bluetooth – שחור

₪ 990NT3211טלפון IP תצוגה שורה אחת, 8 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE – לבן
₪ 990NT3212טלפון IP תצוגה שורה אחת, 8 לחיצי תכנות בעלי נורית, מתג מובנה, POE – שחור
₪ 790NT3031יחידת הרחבה DSS בעלת 12 לחצנים – לבן
₪ 790NT3032יחידת הרחבה DSS בעלת 12 לחצנים – שחור
₪ 120SA239ספק כוח מקומי לטלפון IP מסדרות NT/UT
טלפונים דיגיטליים סדרה DT500
₪ 2,100DT5462טלפון חכם תצוגה מוארת 6 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת, שחור
₪ 1,390DT5432טלפון חכם תצוגה מוארת 3 שורות, 24 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת, שחור
₪ 1,100DT5212טלפון חכם תצוגה שורה אחת, 8 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת, שחור
₪ 1,290DT5902יחידת הרחבה ל48- לחצנים ,DSS שחור
טלפונים דיגיטלים סדרה 7600
₪ 890T76652טלפון חכם תצוגה שורה אחת, 8 לחיצי תכנות בעלי נורית, אפשרות חיבור עמדה חכמה נוספת – שחור
מתקן תליה על קיר
₪ 230KX-A432X-Bשחור ,NT551,DT521,UT113/123 לדגמים קיר על תליה מתקן
₪ 230KX-A433X-Bשחור ,NT54X/553/556/560,DT543/546,UT13X/248 לדגמים קיר על תליה מתקן
TVM
₪ 6,190TVM50דואר קולי 2 ערוצים, 4 שעות הקלטה, 64 תיבות קוליות, אפשרות הרחבה עד 6 ערוצים ו8- שעות הקלטה
₪ 3,290TVM502כרטיס 2 ערוצים למערכת דואר קולי TVM50
₪ 2,990TVM524כרטיס הרחבה ל- 4 שעות הקלטה ל- TVM50
₪ 2,590TVM594כרטיס ממשק LAN למערכת דואר קולי TVM50
₪ 2,490TVM296כרטיס מודם לTVM-
מחירון לצרכןמקטפריט
מתאמים לארון תקשורת 19"
₪ 1,200A244TDA30/TVM200 עבור 19" לארון מתאם

המחירים אינם כוללים מע"מ.

המחירים אינם כוללים התקנה והפעלה.

המחירים אינם כוללים כוללים מחשבים, תוכנות הפעלה, התקנה ואספקת תשתית רשת וכו.'

הכנת תשתית מחשוב לצורך התקנת והפעלת המערכת הינה באחריות הלקוח.

שירות ליישומי תוכנה מותנה באספקת גישה מרחוק ליישום/מחשב הלקוח.

*סוף דגם – אספקה בכפוף לזמינות הפריטים במלאי

מחירון לצרכןמקטפריט
Smart Hotel
₪ 9,900SHOTELעמדת מרכזנית/שירות לאורח בבית מלון
₪ 5,000SHOTEL_USERרישיון לעמדת SHotel נוספת
₪ 22,890SPMSתוכנת קישור לתוכנת ניהול מלונאית כולל תוכנת רישום שיחות SPrint
₪ 2,890SPMSDEVהוספת ממשק נוסף לתוכנת SPMS
₪ 6,900SVMLANGמודול שינוי שפה בדואר הקולי
Smart Care
₪ 25,900SCAREעמדת מרכזנית/שירות לדייר בבית אבות/דיור מוגן
₪ 5,000SCARE_USERרישיון לעמדת SCare נוספת
₪ 24,750BOKERTOVמודול תוכנת "בוקר טוב" לעד 4 ערוצי חיוג
Smart Control
₪ 25,900SCONTROLתוכנת ניהול מוקד בקרה ושליטה בהתראות מצוקה
₪ 5,000SCONT_USERרישיון לעמדת SControl נוספת
Sprint
₪ 3,990SPRINT50תוכנת רישום שיחות SPrint לעד 50 שלוחות
₪ 4,990SPRINT100תוכנת רישום שיחות SPrint לעד 100 שלוחות
₪ 6,990SPRINTתוכנת רישום שיחות SPrint מעל 100 שלוחות
₪ 1,990SPRINT_USERרישיון לעמדת תצוגה/משתמש נוספת
₪ 6,900SPRINT_ABANתוספת מודול בקרת נטישה ל- SPrint
SRecorder
₪ 38,500SrecorderP1אחד PRI ממשק SRecorder הקלטה מערכת
₪ 58,500SrecorderP2מערכת הקלטה SRecorder שני ממשקי PRI
₪ 27,500SrecorderT8מערכת הקלטה SRecorder שמונה קווים אנלוגיים
₪ 29,900Srecorder SIPערוצים 30 עד SRecorder SIP הקלטה מערכת
₪ 4,900SREC_USERרשיון לעמדת SRecorder נוספת (מעבר לשלוש עמדות)
SRecall
₪ 34,900SRecall PRIמערכת הקלטה SRecall ממשק PRI אחד
₪ 58,500SRecall PRI2מערכת הקלטה SRecall שני ממשקי PRI
₪ 22,500SRecall IPמערכת הקלטה IP SRecall חמישה עורקי SIP
מחירון לצרכןמקטפריט
₪ 22,500SRecall IPIP/SIP שלוחות חמש SRecall IP הקלטה מערכת
₪ 1,990SRecall CHתוספת ערוץ למערכת הקלטה IP SRecall
SCRM
₪ 8,900SCRMתוכנת קישור לCRM- עד חמש עמדות
₪ 3,690SCRM5תוכנת קישור לCRM- תוספת חמש עמדות

המחירים אינם כוללים מע"מ.

המחירים אינם כוללים התקנה והפעלה.

המחירים אינם כוללים כוללים מחשבים, תוכנות הפעלה, התקנה ואספקת תשתית רשת וכו.'

הכנת תשתית מחשוב לצורך התקנת והפעלת המערכת הינה באחריות הלקוח.

שירות ליישומי תוכנה מותנה באספקת גישה מרחוק ליישום/מחשב הלקוח.

 

מחירון לצרכןמקטפריט
SManager Call Center
₪ 25,900SMANAGER CCרישיון לשרת Center Call SManager כולל עמדת מפקח וחמישה נציגי שירות
₪ 3,800SMANAGER SUPSManager Supervisior מפקח עמדת רישיון
₪ 1,800SMANAGER AGרישיון עמדת נציג שירות Agent SManager
₪ 1,800SMANAGER MOרישיון תצוגת זמן אמת למכשיר נייד Mobile SManager
₪ 8,900SMANAGER CBSMananger Call Back מודול
CC View Call Center
₪ 29,990PYCCV2012רישיון לשרת וחמש עמדות מפקח CCView
₪ 20,990PYCCVL2012רישיון לשרת ועמדת מפקח אחת CCView
₪ 14,290PYCCACCVBרישיון לחמישה נציגים CCView
₪ 4,690PYCCACCVרישיון לנציג אחד CCView
₪ 10,990PYCCSAS2012רישיון הרחבה לחמישה עמדות מפקח CCView
₪ 1,090PYCCACRMרישיון אינטגרציה עם CRM לנציג אחד
IQ Call Center
₪ 2,600ISI-Server (כולל דונגל USB לאחסון רישיונות)
₪ 9,900IQM1רישיון לעמדת מפקח
₪ 14,900IQM5רישיון לחמש עמדות מפקח
₪ 8,900IQA5רישיון לחמש עמדות נציגי שירות
₪ 14,900IQA10רישיון לעשר עמדות נציגי שירות

המחירים אינם כוללים מע"מ.

המחירים אינם כוללים התקנה והפעלה.

המחירים אינם כוללים כוללים מחשבים, תוכנות הפעלה, התקנה ואספקת תשתית רשת וכו.'

הכנת תשתית מחשוב לצורך התקנת והפעלת המערכת הינה באחריות הלקוח.

שירות ליישומי תוכנה מותנה באספקת גישה מרחוק ליישום/מחשב הלקוח.


שמירת עגלת קניות
העגלה שלך תישמר ותקבל לינק באמצעותו תוכל לגשת לעגלה בכל עת
אחורה שמירת עגלת קניות
תוכל לשלוח לעצמך (או לחברים) את העגלה ולשחזר אותה במהירות בכל עת שתרצה
נשלח בהצלחה