VMD

«חזרה לאינדקס המונחים

גילוי תנועה בוידאו (VMD)

VMD – Video Motion Detection זיהוי תנועות וידאו. שיטה לגילוי תנועה בתמונת וידאו באמצעות ביצוע בדיקה על-מנת לראות אם הפיקסלים בתמונת הוידאו השתנו. מונח לתיאור ניסיונות בדרך כלל פחות מתוחכמים ופחות מדויקים לזהות אם מתרחשת תנועה, לרוב מבוסס פשוט על עוצמת ומספר הפיקסלים המשתנים. זה יכול להיות טוב יותר מאשר להקליט ברציפות, אך בדרך כלל הוא מזהה המון רעש ופעילות לא רלוונטית אחרת. ישנם ניסיונות רבים לשפר את VMD, בעיקר ניתוח וידאו / VCA.

Video Motion Detection: אלגוריתם לזיהוי תנועה בו המצלמה משווה את התמונה הנוכחית עם reference image
וסופרת את מספר הפיקסלים (ראו פיקסל) שהשתנו בין שתי התמונות. אזעקה נוצרת כאשר מספר השינויים בפיקסלים חורג מסף שהוגדר על ידי המשתמש

«חזרה לאינדקס המונחים
0