pixel resolution

«חזרה לאינדקס המונחים

צפיפות פיקסלים (pixel resolution)

המצלמות הרגילות אותן אנו קונים למערכות האבטחה השונות ניתן לחשב את המגה פיקסל שלהן לפי נוסחא פשוטה, לדוגמא:

640X480 נכפיל אחד בשני, ונגיע שמצלמה זאת נותנת לנו איכות של 0.3 מגה פיקסל.

 

מצלמות באיכויות של 1.3 או 2 או 5 מגה פיקסל ואף יותר , ייתנו לנו איכות סרט ותמונות איתן נוכל לזהות כל גורם, כולל מספרי רכב

 

מקובל להשתמש במונח רזולוציה ביחס לכמות הפיקסלים בתמונות דיגיטליות.
כשמתייחסים לרזולוציה ככמות פיקסלים בתמונה, מקובל לתאר את צפיפות הפיקסלים כשני מספרים שלמים, כשהראשון הוא מספר הטורים (רוחב), והשני מספר השורות (גובה), לדוגמה: 640X480. צורה מקובלת אחרת היא לציין רזולוציה כסכום כל הפיקסלים בתמונה, מה שנהוג לכנות מגה-פיקסל – תוצאת ההכפלה של כמות הפיקסלים לרוחב התמונה, וכמות הפיקסלים לאורכה. לדוגמה, תמונה שלה 1600 פיקסלים לרוחב, ו-1200 פיקסלים לאורך, היא תמונת 1.92 מגה-פיקסל. צורות אחרות הן תיאור כמות הפיקסלים ליחידת אורך, או ליחידת שטח, כמו למשל פיקסל לאינץ’ (ppi), או פיקסל לסנטימטר

מילים נרדפות:
Resolution, רזולוציה
«חזרה לאינדקס המונחים
0