«חזרה לאינדקס המונחים

Metropolitan Area Network -MAN מטרופוליטנית תקשורת רשת
קישור משותף של מספר רשתות מקומיות מסוג LAN , מהווה רשת תקשורת
מטרופוליטנית- M

«חזרה לאינדקס המונחים

התגובות סגורות.

0