«חזרה לאינדקס המונחים

בקרת כניסה מאפשרת לשלוט באופן מלא על כל אחד מן המעברים המבוקרים-
לרבות נעילה, פתיחה חד פעמית פנימה, פתיחה חד פעמית החוצה, משוחרר או תנועה
חופשית החוצה בלבד

«חזרה לאינדקס המונחים

התגובות סגורות.

0