מחירון ספקי כוח

 

מחירון ספקי כוח

ספקי מצלמות 12VDC/שנאים AC

דגםמק”טתיאורמחיר ב ₪ לפני מע”ממחיר ב ₪ כולל מע”מתמונה
HT1000040051 ספק מיוצב נתקע לקיר 12VDC/1A24 ₪28 ₪

PC-PS2A-COM040052ספק נתקע לקיר מיוצב כולל נורית ביקורת, מעוצב וקטן, 2A40 ₪47 ₪
PC-TPS5A-COM040050ספק שולחני מיוצב, 5 אמפר72 ₪84 ₪

PC-PS9CH/5A043005ספק 5 אמפר מזווד בקופסת מתכת כולל 9 יציאות מתח מוגנות פיוז טרמי ונורית 12VDC  ביקורת על מכסה הספק240 ₪281 ₪

PC-PS18CH/10A043006ספק 10 אמפר מזווד בקופסת מתכת כולל 18 יציאות מתח מוגנות פיוז טרמי ונורית 12VDC  ביקורת על מכסה הספק296 ₪346 ₪

PC-PS18CH/30A043009ספק 30 אמפר מזווד בקופסת מתכת כולל 18 יציאות מתח מוגנות פיוז טרמי ונורית 12VDC  ביקורת על מכסה הספק400 ₪468 ₪

9VAC554011שנאי 9VAC נתקע לקיר168 ₪197 ₪

230V:24VAC-2A554009שנאי שולחני 24VAC-2A296 ₪346 ₪

ספקי כוח עם טעינה וספקי כוח ללא טעינה ומפצלי פיוזים מקצועיים

דגםמק”טתיאורמחירמחירמחירתמונה
MSP100-12B074009ספק מקצועי 12VDC/8.5A ללא טעינה, מזווד בקופסה כולל נורת ביקורת ומפצל זרם ל-9 יציאות520608
MSP200-12B074010ספק מקצועי 12VDC/16.5A ללא טעינה, מזווד בקופסה כולל נורת ביקורת ומפצל זרם  ל-16 יציאות640749
MHP100-12B074019ספק מקצועי 12VDC/8.5A כולל טעינה, מזווד בקופסה כולל נורת ביקורת ויציאות ממסר ל- AC FAIL, LOW BAT680796
MHP150-12B074020ספק מקצועי 12VDC/12.5A כולל טעינה, מזווד בקופסה כולל נורת ביקורת ויצאות ממסר ל- AC FAIL, LOW BAT760889

ספקים מיוחדים

דגםמק”טתיאורמחירמחירמחירמחירתמונה
MSP50-24074012ספק רשת 24VDC/2.1A מיוחד למערכות כריזה248 ₪290 ₪

PHM76-138074023ספק כח 5A כולל טעינה להתקנה בארונית חשמל, פס דין368 ₪431 ₪

MSP350-12B074011ספק קיר 12VDC/29A ללא טעינה, ללא זיווד840 ₪983 ₪

ממירי מתח וטיימרים

דגםמק”טתיאורמחירמחירמחירמחירתמונה
MSD-18-12074022ממיר מתח מ-5-12VDC ל- 12VDC/1A80 ₪94 ₪
MSD-12-12074021ממיר מתח מ-12-24VAC/DC ל- 7.5/9/12VDC 1.5A104 ₪122 ₪
PSM-S1A-12V074013ממיר מתח AC/DC  ל- 12VDC/1A144 ₪168 ₪
MTS-001074014טיימר/שעון צלצולים דיגיטלי, ניתן לכוון 7 הפעלות בשעה, סה”כ 168 הפעלות יומיות216 ₪253 ₪

VR1T003302ממיר מתח אלטרוניקס מ-24VAC/DC ל-12VDC/1A240 ₪281 ₪

VR5BT003301ממיר מתח אלטרוניקס מ-24VAC/DC ל-12VDC/3A, כולל טעינת סוללה456 ₪534 ₪

6062003300טיימר חכם אלטרוניקס שעות/דקות200 ₪234 ₪

NETWAY1003212ממיר מתח אלטרוניקס ל- 24V/POE400 ₪468 ₪

ספקי אלטרוניקס כולל טעינה
דגםמק”טתיאורמחירמחירמחירמחירתמונה
AL-624003903ספק/ מטען בתקן UL מקצועי למצלמות כולל ארון זיווד ושנאי 12VDC/1.2A320 ₪374 ₪

AL-624 24VDC003900ספק/ מטען בתקן UL מקצועי למצלמות כולל ארון זיווד ושנאי 24VDC/1A520 ₪608 ₪

SMP-3003904ספק/ מטען בתקן UL מקצועי למצלמות כולל ארון זיווד ושנאי 12VDC/2.5A520 ₪608 ₪

SMP-3 24VDC003901ספק אלטרוניקס  VDC / 2.5A 24 מזווד + שנאי SMP3760 ₪889 ₪

SMP-5003908ספק/ מטען בתקן UL מקצועי למצלמות כולל ארון זיווד ושנאי 12VDC/4.5A840 ₪983 ₪

PD-4003100כרטיס מפצל זרם ל 4 כניסות מוגנות פיוז בתקן UL (מתאים לכל סוגי הספקים של ALTRONIX )200 ₪234 ₪

PD-8003101כרטיס מפצל זרם ל 8 כניסות מוגנות פיוז בתקן UL (מתאים לכל סוגי הספקים של ALTRONIX )240 ₪281 ₪

ספקי אלטרוניקס מבוקרים כולל טעינה

דגםמק”טתיאורמחירמחירמחירמחירתמונה
SMP-212PM003905ספק/ מטען בתקן UL מקצועי למצלמות כולל ארון זיווד ושנאי 12VDC/1A, מבוקר כולל ממסרי יציאה AC FAIL, LOW BATTERY520 ₪608 ₪

SMP-3PM003906ספק/ מטען בתקן UL מקצועי למצלמות כולל ארון זיווד ושנאי  12VDC/2.5A, מבוקר כולל ממסרי יציאה AC FAIL, LOW BATTERY680 ₪796 ₪

SMP-5PM003909ספק/ מטען בתקן UL מקצועי למצלמות כולל ארון זיווד ושנאי 12VDC/4A, מבוקר כולל ממסרי יציאה AC FAIL, LOW BATTERY1080 ₪1264 ₪

SMP-10003907ספק/ מטען בתקן UL מקצועי למצלמות כולל ארון זיווד ושנאי 12VDC/10A, 24VDC/5A, מבוקר כולל ממסרי יציאה AC FAIL, LOW BATTERY2120 ₪2480 ₪

 

0