מהו גלאי אנטי אנטי-מסקינג?

מהו גלאי אנטי אנטי-מסקינג?

טכנוליית אנטי-מסקינג Anti-mask הוא היכולת של גלאי תנועה לזהות אם פולש ניסה להכשיל אותו
על ידי חסימתו (מסוך) אותו עם חומר חוסם אנרגיה אינפרא אדום, כגון נייר,קופסה

בדרך כלל, הגנב מכין אסטרטגיות פריצה  אלה במהלך שעות העבודה הרגילות כאשר
מערכת הביטחון הוא לא דרוכה , ואז  הפורץ חוזר מאוחר יותר בידיעה כי גלאי תנועה חסום ויש בו מיסוך

 

 

Anti-Blocking טכנולוגיה גילוי גלאי איתור

טכנולוגיה מאפשרת לזהות פונקציות גלאי מכוונות או שלא במתכוון נחסם על ידי חפצים כגון תיבות נייר.

במקרה זה, הגלאי שולח אוטומטית אות למערכת הבקרה שהוא נחסם ולא יאפשר לאזור להיות מוגן.

אנטי-מסקינג אינפרא אדום אקטיבי

גלאי תנועה כולל ריבוי של רכיבים נגד מיסוך כגון עדשה מתפשטת, לפחות אחד רפלקטור גלאי תנועה אנטי-מסקינג  טכנולוגיית אנטי-מסקינג בעלת רמת האמינות הגבוהה ביותר. אור אינפרא אדום המשוגר מהגלאי, מודד את כמות האור החוזר. אלגוריתם אנטי –מסקינג מנתח את האות החוזר על מנת לקבוע עם פעולת הגלאי שובשה. כל ניסיון למסך או לכסות את הגלאי יגרום לשינוי באות החוזר. ראה לדוגמא האנטר.

Discovery Duo AM Dual/AM Anti-mask

Duet AM Dual/AM Anti-mask 20×20

GlassTech AM Glass-break/AM Anti-mask Up to 10

Hunter PIR/AM Anti-mask 15×15