גלאים למערכות אזעקה

 

גלאי קרן סנסור-פרו SENSORPRO ד.קוריאה

תמונהתיאורדגם
 גלאי חד קרן מינאטורי תוצרת איטליהFT-98
 גלאי דו-קרן ל21- מטר סנסור פרוPRO-10A
 גלאי דו-קרן 21מ לבן סנסורפרוPRO-10W
 גלאי דו-קרן 11מטר סנסור-פרוPRO-20A
 גלאי דו-קרן ל31-מטר סנסורפרוPRO-30A
 גלאי דו-קרן ל01-מטר סנסורפרוPRO-60A
 גלאי דו קרן ל211- מטר סנסורפרוPRO-100A
 גלאי דו-קרן לטווח עד 211מטר סנסורפרוPRO-150A
גלאי קוואד 4 קרניים לטווח עד 111 מטרPRO-200Q

 

 

 

 

 

 

ה

גלאי בובי תוצרת לינצ’ה איטלי

 

תמונהתיאורדגם
גלאי נפח חיצוני א.א כפול+מיקרוגל

כולל צידוד פנימי

1673BOBBY
גלאי נפח חיצוני א.א כפול+מיקרוגל

GRADE3 מסק ואנטי

1873BOBBY-AM
 גלאי נפח חיצוני צריכה נמוכה להתקנה אלחוטית אוניברסלית1696BOBBY/U
1 חיישני וילון חיצוני מאונכים זה לזה

BOBBY בובי

1908BOBBY-AM-T

 

 

 

גלאי וילון תוצרת סייפגארד איטליה

 

תמונהתיאורדגם
 גלאי וילון חיצוני א.א+מיקרוגל ואנטי

מסק לטווח עד 21מטר

BS-12
גלאי וילון חיצוני אלחוטי א.א+מיקרוגל ונטי מסק לטווח עד 21מטרBS-10W

 

 

גלאי קרן סורג מסדרת SADRIN

 

תמונהתיאורדגם
סורג צבע שחור אורך 1.1 מטר 1

קרניים

SADRIN111
סורג צבע שחור אורך 2 מטר 4, קרנייםSADRIN410
סורג צבע שחור אורך 2.1 מטר0 קרנייםSADRIN615
סורג צבע שחור אורך 1 מטר 8, קרנייםSADRIN820

 

 

עמודי הסוואה מבית  BUNKER בונקר ספרד

תמונהתיאורדגם
 עמוד הסוואה לגלאים+מכסים+חיזוקים281מעלותMB-100
 עמוד הסוואה 281 מעלות 111

ס”מ

MB-200
 עמוד הסוואה 281 מעלות  311

ס”מ

MB-300
 עמוד הסוואה לגלאים+מכסים+חיזוקים301מעלותpt-100
 עמוד הסוואה 301 מעלות 111

ס”מ 1 מטר

pt-200
 עמוד הסוואה 301 מעלות 311

ס”מ 3 מטר

pt-300

 

 

 

*יש לבדוק מלאי של עמודי הסוואה

0